QUE FEM?

El nostre objectiu és ajudar als nostres clients sempre amb la idea d’assessorar i acompanyar a la presa de decisions amb imparcialitat i de forma molt rigorosa, adaptant-nos a les necessitats específiques de cada encàrrec amb un servei a mida.

Desenvolupem el nostre treball en diferents àrees, entre altres l’anàlisi estratègica de projectes, l’estudi de l’impacte econòmic d’infraestructures i projectes, l’avaluació socioeconòmica de temes urbanístics, la valoració d’intangibles i del medi ambient i els dictàmens pericials entre altres.

Hem desenvolupat tota una sèrie de mètodes i sistemes tant quantitatius com qualitatius, que apliquem a mida, amb esperit d’artesà, i de manera molt rigorosa a cada treball amb eines adaptables a cada situació i àmbit territorial.