Política de Privacidad

Dades del responsable del tractament:
Identitat: GLLG – NIF: B05462338
Adreça postal: Passatge Foraste 4bis Local 7 08024 Barcelona
Telèfon: 932 119 744 – Correu electrònic: gabinetestudiseconomics@hotmail.com

“En Gabinet Estudis Econòmics, GLLG, tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-els el servei sol·licitat o enviar-li la informació requerida. Els dades proporcionades és conservessin mentre no ens sol·liciti el cessament de l’activitat. Els dades no es cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè te dret a obtenir informació sobri si en GLLG estem tractant els seves dades personals, per la qual cosa pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i oposició i limitació al seu tractament davant GLLG, Passatge Foraste 4bis Local 7 08024 Barcelona o en l’adreça de correu electrònic gllg@geeconomics.com, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent. Així mateix, i especialment si considera que no ha obtingut satisfacció plena en l’exercici dels seus drets, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat nacional de control dirigint-s’a aquest efecte a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.)”