Política de privacitat

A efectes de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, i de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, així com altres normatives aplicables, Gabinet Estudis Econòmics informa els usuaris d’aquesta web, sobre la seva política de privacitat i seguretat a l’hora d’obtenir i tractar les dades de caràcter personal que els usuaris, de forma lliure i voluntària, decideixen facilitar a Gabinet Estudis Econòmics.

1. Protecció de dades

Qualsevol dada de caràcter personal que ens faciliti, l’usuari com a conseqüència de l’ accés a determinats serveis de la web, serà incorporada de forma automàtica en un fitxer de dades de caràcter personal, el titular del qual és Gabinet Estudis Econòmics, que s’encarregarà del tractament de la informació d’acord amb la política de privacitat, que es detalla en aquesta pàgina web. Gabinet Estudis Econòmics recomana a l’usuari que llegeixi atentament aquesta política de privacitat abans de donar les seves dades personals. Quan l’usuari vulgui registrar-se a la pàgina web de Gabinet Estudis Econòmics per publicar-hi comentaris, haurà d’omplir el formulari de registre corresponent i indicar-hi, entre d’altres, el nom i cognoms, l’adreça, el telèfon, el correu electrònic i altres dades considerades necessàries. Aquesta informació, relativa a la zona privada de la web, serà utilitzada per Gabinet Estudis Econòmics per processar l’opinió de l’ usuari i contactar-hi per verificar via correu electrònic les seves dades, així com per gestionar-hi la relació comercial i contractual.

En aquest sentit, l’usuari ha de garantir que les dades personals facilitades són certes i assumir l’ obligació de comunicar-ne qualsevol modificació. En el cas que les dades siguin inexactes, incomplertes o ja no siguin necessàries, Gabinet Estudis Econòmics es compromet a cancel•lar-les, esborrar-les i/o bloquejar-les.

Els recordem que els usuaris podran exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició a l’adreça de Gabinet Estudis Econòmics, o, si ho prefereixen, per correu electrònic a Gabinet Estudis Econòmics@Gabinet Estudis Econòmics.es, seguint les condicions legals necessàries, és a dir, amb prova demostrada que el dret el fa servir el titular de les dades.

2. Seguretat de la informació rebuda

Gabinet Estudis Econòmics es compromet a tractar les dades de forma confidencial i amb la finalitat exclusiva de gestionar i formalitzar les informacions demanades per l’ usuari, publicar les opinions i tramitar la corresponent contractació dels serveis que ofereix. Entenem que la formalització i l’acceptació dels formularis de la pàgina web, així com les condicions generals de la contractació, impliquen el consentiment per portar a terme aquest tractament.

De la mateixa manera, Gabinet Estudis Econòmics garanteix que el servidor on es guarda la informació i es tracten les dades personals disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar l’alteració, pèrdua i/o accessos no autoritzats a les esmentades dades personals.

3. Recollida de dades

Informem els usuaris de la pàgina Gabinet Estudis Econòmics.com, que se n’extreuen les dades dels formularis de contacte, petició o registre de complementació obligatòria per contractar els serveis que dóna Gabinet Estudis Econòmics mitjançant aquesta pàgina. Així doncs, les dades de les quals disposa Gabinet Estudis Econòmics, són aquelles dades proporcionades en el moment de la formalització del formulari i de la contractació per part del client/usuari.

Gabinet Estudis Econòmics podrà emmagatzemar i guardar les dades facilitades amb la finalitat de continuar amb la relació contractual el client/usuari.

4. Modificacions en la política de privacitat

En cas que Gabinet Estudis Econòmics modifiqués la política de privacitat, haurà de respectar la legislació vigent de protecció de dades, i publicarà una modificació a la pàgina web perquè els usuaris puguin tenir coneixement de tots els canvis realitzats. En cap cas, però la modificació d’aquesta política de privacitat afectarà, per si mateixa, l’ elecció que l’usuari hagi demanat pel que fa al model en d’utilització de les dades per part de Gabinet Estudis Econòmics. Si en algun moment Gabinet Estudis Econòmics decidís utilitzar les dades personals dels usuaris de forma diferent que l’establer-ta en el moment de la recollida, ho notificarà als usuaris per correu electrònic per demanar-los el consentiment al respecte.