Valoració d’impacte economic d’actuacions

La síntesi entre tècniques de prospectiva, anàlisi cost-benefici i metodologia d'escenaris ens permet valorar l’impacte econòmic d’una actuació amb una visió completa, quantitativa i qualitativa, adaptada a cada tema, situació i àmbit territorial.

Incorporar factors empresarials, laborals i macroeconòmics a l’anàlisi fa possible copsar també el seu impacte sobre la resta d’activitats productives, l’ocupació i el PIB, així com visualitzar els principals factors d'eficiència i sensibilitat que cal tenir en compte a l'hora de prendre decisions i impulsar mesures correctores.

Finalment, podem preveure indicadors de seguiment, amb criteris de desagregació territorial i sectorial, i des la visió integral que aporten indicadors microeconòmics i macroeconòmics.

Aquest coneixement l’apliquem a actuacions d’habitatge, tant d'anàlisi del parc residencial de primera residència com d’urbanitzacions, de polígons d’activitats empresarials i industrials, per calcular les previsions necessàries, de programació educativa, per avaluar les necessitats formatives a diferents nivells: municipals, universitàries i d'FP, d’equipament comercial, per valorar l’impacte del comerç urbà com a element dinamitzador dels centres urbans, l’impacte de grans formats comercials, les oportunitats dels mercats municipals i de les produccions locals de proximitat, etc..., d’impacte econòmic del turisme, tant de l’oferta existent com del potencial i la capacitat de cada zona per impulsar iniciatives i, en general, a tota mena d’actuacions de promoció econòmica, municipal o d’àmbits superiors, com activitats firals, esdeveniments i festivals, etc...

ESTUDIS D’IMPACTE ECONOMIC D’ACTUACIONS

 • Impacte econòmic de l'activitat turística al Vallés Oriental, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, 2014.

 • Impacte econòmic de l'activitat turística a Osona, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, 2013.

 • El potencial econòmic del turisme al Maresme, per encàrrec de la Cambra de Comerç de Barcelona, 2012.

 • Anàlisi de prospectiva: Estratègies pel desenvolupament econòmic i del teixit empresarial de Badalona, per encàrrec de l'IMPO, Ajuntament de Badalona, 2011.

 • Els canvis en la base productiva d’una comarca d’interior: el cas del Berguedà, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, 2011.

 • Impacte de les polítiques de rehabilitació en el marc econòmic actual. Elaborat conjuntament amb l'Institut Cerdà, per encàrrec del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, 2010.

 • Diagnosi dels municipis susceptibles de la gestió de projectes de regeneració local i urbana de l'Alt Penedès "Viles amb Projectes", per encàrrec del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, 2010.

 • El potencial econòmic del turisme a l’Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf, per encàrrec de la Cambra de Comerç de Barcelona, 2010.

 • L'eix de la Gran Via i el canvi de model econòmic de l'Hospitalet de Llobregat, per encàrrec de la Cambra de Comerç de Barcelona, 2009.

 • Efectes econòmics sobre el comerç de Mataró de la implantació d’un equipament de gran format de El Corte Inglés, per encàrrec de l'Ajuntament de Mataró, 2009.

 • Repensant l’Anoia en clau econòmica, per encàrrec de la Cambra de Comerç de Barcelona, 2009.

 • Els polígons d'activitats econòmiques de l'Alt Penedès i identificació de les necessitats formatives, per encàrrec del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, 2009.

 • La competitividad del sector textil español en un entorno global: una visión estratégica. Elaborat conjuntament amb el CITYC, per encàrrec del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2009.

 • Laboratori de prospectiva de Vilanova. Prospecció Socioeconòmica: preveure per actuar, per encàrrec de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 2008.

 • Escenaris pel Maresme a l’horitzó 2020, per encàrrec de la Cambra de Comerç de Barcelona, 2007.

 • Dinàmica productiva de les polaritats de la segona corona metropolitana de Barcelona, per encàrrec de l'Aula Barcelona en el marc del projecte Transreg de la UE, 2007.

 • Diagnosi socioeconòmica de Sant Sadurní d’Anoia, per encàrrec de l'Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, 2006.

 • Pla Director de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona. Elaborat conjuntament amb la Fundació Cirem, per encàrrec de Ajuntament de Barcelona, 2005.

 • Pacte pel desenvolupament econòmic i social de Mataró: diagnosi, per encàrrec de l’IMPEM de Mataró i la Diputació de Barcelona, 2005.

 • Pacte pel desenvolupament econòmic i social de Maresme: diagnosi, per encàrrec del Consell Comarcal del Maresme i la Diputació de Barcelona, 2004.

 • Necessitat de centres educatius a la ciutat de Vic i la seva localització més adient: una visió a l‘horitzó de l’any 2010, per encàrrec de l’ajuntament de Vic, 2004.

 • El impacto de la liberalización en los intercambios comerciales del sector textil. Elaborat conjuntament amb el CITYC, per encàrrec del Ministerio de Industria y Tecnología, 2003.

 • El Corredor de Llevant, per encàrrec del BCIN Badalona, 1998.

 • El Mapa Industrial del Baix Ebre, per encàrrec del Consell Comarcal, 1997.

 • Les potencialitats econòmiques de l'Euroregio Catalunya, Migdia-Pirineus, Llenguadoc -Rosselló, per encàrrec de la DG de Promoció Comercial del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, 1995.

 • Baix Camp: escenaris socioeconòmics a l'horitzó de l'any 2000, per encàrrec de la Cambra de Comerç de Reus, 1994

 • El Maresme: una visió socioeconòmica a l'horitzó 2000, per encàrrec del Consell Comarcal del Maresme, 1994.