Treballs

PRIORITZACIÓ D’INVERSIONS, NECESSITATS I POLITIQUES

ESTUDIS COST-BENEFICI

            .      Tramvia de la Diagonal, Escenaris de viabilitat econòmica-financera, per encàrrec de l'ajuntament de Barcelona, en elaboració

            .      Estudi d'actualització i informe sobre la situació econòmica i d'explotació de les concessions d'autopistes i vies d'alta capacitat de Catalunya,  per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat de la                               Generalitat de Catalunya, 2016

·       Impacte de la posada en servei de l’Eix de Bracons: Una anàlisi ex-post, per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 2016.  Estudi d'actualització i informe sobre la situació econòmica i d'explotació de les concessions d'autopistes i vies d'alta capacitat de Catalunya,  per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 2016

·         Avaluació del cost de rescat de les concessions de les autopistes i vies en règim de peatge de la Generalitat de Catalunya, per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 2015.

·         Model i valor econòmic de les concessionàries d’autopistes a Catalunya, per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 2014.

·         Viabilitat econòmica del Circuit d’Osona del Motor, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, 2013.

·         Impacte econòmic de la millora de l’eficiència en la justícia mercantil i anàlisi cost benefici de la nova oficina judicial, per encàrrec del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 2012.

·         Guia per a l’avaluació de projectes de transport: anàlisi cost-benefici, per encàrrec del Col·legi d’Enginyers de Camins de Catalunya. Elaborat conjuntament amb MCRIT i el professor Mateu Turró, 2010.

·         Impacte econòmic de l’aeroport de Reus, per encàrrec d’Aeroports de Catalunya, 2009.

·         Efectes del desdoblament de l’Eix Transversal sobre l’economia de les comarques que travessa, per encàrrec de CEDINSA, 2009.

·         Estudi estratègic de les polítiques de peatge a Catalunya, per encàrrec de la Cambra de Comerç de Barcelona,  2008.

·         Avaluació socioeconòmica de la connexió ferroviària Barcelona-Vallès, per encàrrec de la Cambra de Comerç de Barcelona, 2008.

·         Elaboració del model econòmic financer aplicable a les ARES, per encàrrec de INCASOL, 2008.

·         Model per valorar la prioritat dels projectes d’infraestructures, per encàrrec del Consell de Cambres, 2001.

·         L’impacte socioeconòmic del nou eix Vic-Olot i el túnel de Bracons, per encàrrec del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 2000.

 .      L'autopista Pau Casals. Una peça clau per a la transformació socioeconòmica de l'àrea del Garraf, per encàrrec del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, 1999.

ESTUDIS MEDIAMBIENTALS I D'ENERGIA

              .    Avaluació econòmica de les actuacions previstes en el programa d'impuls de la generació solar, per encàrrec de l'ajuntament de Barcelona, en elaboració   

                 .     Projecte Vilawatt, Viabilitat econòmica dels escenaris previstos, per encàrrec de l'ajuntament de Viladecans, en elaboració

             .     Funcions econòmiques rellevants del Parc de la serra de Collserola, per encàrrec de la Àrea Metropolitana de Barcelona, 2016  

·         Valorització de les funcions econòmiques rellevants al parc natural de la Serra de Collserola, per encàrrec de Barcelona Regional, en execució.

·         Viabilitat econòmica-financera de projectes de rehabilitació i implantació d'instal·lacions solars tèrmiques a Barcelona, per encàrrec de l'Agència d’Energia de Barcelona, 2014.

·         Un nou impuls a l'energia solar: aspectes econòmics, per encàrrec de l'Agència d’Energia de Barcelona, 2013.

·         El valor dels serveis ambientals de les suredes a Catalunya, per encàrrec del Institut Català del Suro, elaborat en col·laboració amb la Universitat Autònoma i Inèdit, 2013.

·         Avaluació econòmica de les actuacions previstes en el Pla d’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat Atmosfèrica 2010-2020, per encàrrec de l'Agència d’Energia de Barcelona, 2011.

·         Pes econòmic i càlcul d’externalitats de les activitats agropecuàries a Catalunya, per encàrrec de la Fundació del Món Rural, 2010.

·         Quantificació de les Externalitats de l'economia de Catalunya, per encàrrec del Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2010.

·         Avaluació socioeconòmica dels Parcs Eòlics i de les actuacions sobre el territori, per encàrrec de Fersa-Aventalia, 2010.

·         Automovil y medio ambiente, per encàrrec de la Fundació RACC, 2008.

·         Costos econòmics i socials d’un eventual tancament de les pedreres del Garraf-Ordal, per encàrrec de Beton Catalan, 2007.

·         Medi ambient i competitivitat econòmica, per encàrrec de la Secretaria Tècnica del Departament de Medi ambient, 2006.

·         Potencials d'inversió, ocupació i innovació del cicle de l’aigua a Catalunya, per encàrrec de l’Agència Catalana de l’Aigua, en el marc del Pacte per a la Competitivitat de l’Economia Catalana, 2006.

·         Potencial econòmic del sector mediambiental, per encàrrec del Departament de Medi Ambient de la Generalitat, 2006.

·         Avaluació socioeconòmica dels parcs eòlics associats a AERTA a la Terra Alta, per encàrrec deAERTA, 2006.

·         Funcions econòmiques rellevants en els espais naturals de l’Anella Verda, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, 2001.

-       Funcions econòmiques rellevants del Parc de la serra de Collserola, per encàrrec de la Àrea Metropolitana de Barcelona, 2016

 

ESTUDIS D’IMPACTE ECONOMIC D’ACTUACIONS

              .    Impacte econòmic del turisme de Sitges, per encàrrec de l'ajuntament de Sitges, en elaboració

             .     Mercat del Guinardó i el seu entorn Implementació Pla Dinamització Comercial, per encàrrec de l'ajuntament d'Horta-Guinardó, 2017

            .      Festival Vida 2016, enquesta als assistents i estudi d'impacte econòmic, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, 2016

·         Impacte econòmic de l'activitat turística al Vallés Oriental, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, 2014. 

·         Impacte econòmic de l'activitat turística a Osona, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, 2013.

·         El potencial econòmic del turisme al Maresme, per encàrrec de la Cambra de Comerç de Barcelona, 2012.

·         Anàlisi de prospectiva: Estratègies pel desenvolupament econòmic i del teixit empresarial de Badalona, per encàrrec de l'IMPO, Ajuntament de Badalona, 2011.

·         Els canvis en la base productiva d’una comarca d’interior: el cas del Berguedà, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, 2011.

·         Impacte de les polítiques de rehabilitació en el marc econòmic actual. Elaborat conjuntament amb l'Institut Cerdà, per encàrrec del Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya,  2010.

·         Diagnosi dels municipis susceptibles de la gestió de projectes de regeneració local i urbana de l'Alt Penedès "Viles amb Projectes", per encàrrec del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, 2010.

·         El potencial econòmic del turisme a l’Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Garraf, per encàrrec de la Cambra de Comerç de Barcelona, 2010.

·         L'eix de la Gran Via i el canvi de model econòmic de l'Hospitalet de Llobregat, per encàrrec de la Cambra de Comerç de Barcelona, 2009.

·         Efectes econòmics sobre el comerç de Mataró de la implantació d’un equipament de gran format de El Corte Inglés, per encàrrec de l'Ajuntament de Mataró, 2009.

·         Repensant l’Anoia en clau econòmica, per encàrrec de la Cambra de Comerç de Barcelona, 2009.

·         Els polígons d'activitats econòmiques de l'Alt Penedès i identificació de les necessitats formatives, per encàrrec del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, 2009.

·         La competitividad del sector textil español en un entorno global: una visión estratégica. Elaborat conjuntament amb el CITYC, per encàrrec del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,  2009.

·         Laboratori de prospectiva de Vilanova. Prospecció Socioeconòmica: preveure per actuar, per encàrrec de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 2008.

·         Escenaris pel Maresme a l’horitzó 2020, per encàrrec de la Cambra de Comerç de Barcelona, 2007.

·         Dinàmica productiva de les polaritats de la segona corona metropolitana de Barcelona, per encàrrec de l'Aula Barcelona en el marc del projecte Transreg de la UE, 2007.

·         Diagnosi socioeconòmica de Sant Sadurní d’Anoia, per encàrrec de l'Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, 2006.

·         Pla Director de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona. Elaborat conjuntament amb la Fundació Cirem, per encàrrec de Ajuntament de Barcelona, 2005.

·         Pacte pel desenvolupament econòmic i social de Mataró: diagnosi, per encàrrec de l’IMPEM de Mataró i la Diputació de Barcelona, 2005.

·         Pacte pel desenvolupament econòmic i social de Maresme: diagnosi, per encàrrec del Consell Comarcal del Maresme i la Diputació de Barcelona, 2004.

·         Necessitat de centres educatius a la ciutat de Vic i la seva localització més adient: una visió a l‘horitzó de l’any 2010, per encàrrec de l’ajuntament de Vic, 2004.

·         El impacto de la liberalización en los intercambios comerciales del sector textil. Elaborat conjuntament amb el CITYC, per encàrrec del Ministerio de Industria y Tecnología, 2003.

·         El Corredor de Llevant, per encàrrec del BCIN Badalona, 1998.

·         El Mapa Industrial del Baix Ebre, per encàrrec del Consell Comarcal, 1997.

·         Les potencialitats econòmiques de l'Euroregio Catalunya, Migdia-Pirineus, Llenguadoc -Rosselló,  per encàrrec de la DG de Promoció Comercial del Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de Catalunya, 1995.

·         Baix Camp: escenaris socioeconòmics a l'horitzó de l'any 2000, per encàrrec de la Cambra de Comerç de Reus, 1994

·         El Maresme: una visió socioeconòmica a l'horitzó 2000, per encàrrec del Consell Comarcal del Maresme, 1994.

 

ASSESSORAMENT EMPRESARIAL PER A CLIENTS DEL SECTOR PRIVAT

            .     Agroparc Ametller Origen, anàlisi econòmic i justificació de l'interès de país, per encàrrec del Grup Ametller, en elaboració

               ·         Pla especial urbanístic del centre comercial Diagonal Mar, per encàrrec de Diagonal Mar, 2016

.        Viabilitat econòmica del Pau-sud del PDU de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou, per encàrrec de Mediterranea Beach Golf Community sa, 2015.   

·         Plan de acción. Impulsar la economía desde el sector de la Construcción, per encàrrec de Construmat, 2013.

·         El valor dels serveis ambientals de les suredes a Catalunya, per encàrrec del Institut Català del Suro, elaborat en col·laboració amb la Universitat Autònoma i Inèdit, 2013.

·         Perspectivas económicas y análisis del entorno de la ciudad de Oviedo. Informe para valorar inversiones inmobiliarias en la ciudad, por encargo de Veganarcea. 2011.

·         Avaluació socioeconòmica dels Parcs Eòlics i de les actuacions sobre el territori, per encàrrec de Fersa-Aventalia, 2010.

·         Pes econòmic i càlcul d’externalitats de les activitats agropecuàries a Catalunya, per encàrrec de la Fundació del Món Rural, 2010.

·         Efectos económicos de la implantación de un equipamiento de gran formato de El Corte Inglés sobre el comercio del centro de Mataró, por encargo de El Corte Inglés, 2009.

·         Efectes del desdoblament de l’Eix Transversal sobre l’economia de les comarques que travessa, per encàrrec de CEDINSA, 2009.

·         La competitividad del sector textil español en un entorno global: una visión estratégica, por encargo de CITYC, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2009.

·         Estudio de viabilidad de un parque empresarial en el Campo de Gibraltar, por encargo de Veganarcea, 2009.

·         Automóvil y medio ambiente. Informe de la Comisión de expertos en movilidad y medio ambiente, por encargo del RACC, 2008.

·         Estudi estratègic de les polítiques de peatge a Catalunya, per encàrrec de la Cambra de Comerç de Barcelona,  2008.

·         Consideraciones para mejorar la accesibilidad a la vivienda libre de los nuevos residentes de Polinyà, por encargo de  Veganarcea, 2008.

·         Estudio de mercado sobre la puesta en marcha del polígono logístico-industrial de la Romalleda en Montblanc, por encargo de Eurodomo Ibérica, S.L., 2007.

·         Costos econòmics i socialsd’un eventual tancament de les pedreres del Garraf-Ordal, per encàrrec de Beton Catalan, 2007.

·         Avaluació socioeconòmica dels parcs eòlics associats a AERTA a la Terra Alta, per encàrrec deAERTA, 2006.

·         Plan Estratégico Textil de Béjar, en col·laboració amb el Cityc, per encàrrec del Consejo Intertextil Espanyol, 2005.

·         Model per valorar la prioritat dels projectes d’infraestructures, per encàrrec del Consell de Cambres, 2001. 

 

  PLANS I REFLEXIONS ESTRATÈGIQUES

           .     POUM Blanes, Agenda avaluació econòmica i financera, informe de sostenibilitat, per encàrrec de l'ajuntament de Blanes, 2017 

           .     Viabilitat econòmica de la implantació d'un monument d'interès turístic a Vilafranca del Penedès, per encàrrec de l'ajuntament de                        Vilafranca, 2016

           .      Com ens hem guanyat el pa a la Garrotxa, Evolució dels sectors econòmics, conferència organitzada pel Patronat D'estudis Històrics                      d'Olot i comarca,  2016  

·         Infraestructures de transport a Catalunya. Dotació respecte el seu entorn i altres regions europees de referència, per encàrrec del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 2015. 

·         Indicadors econòmics i empresarials en l’àmbit del turisme a la província de Barcelona, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, 2013.

·         Pla d'acció municipal del Pla del Penedès, per encàrrec de l'ajuntament, 2013.

·         Plan de acción. Impulsar la economía desde el sector de la Construcción, per encàrrec de Construmat, 2013.

·         Els reptes estratègics de les empreses relacionades amb el tractament de residus a Catalunya, per encàrrec de l'Oficina de Prospectiva Industrial, Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, Generalitat de Catalunya, 2010.

·         Pla Estratègic del Maresme, en col·laboració amb MCRIT i ERF, per encàrrec del Consell Comarcal del Maresme, 2007.

·         Pla Estratègic del Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Sadurní, 2006.

·         Plan Estratégico Textil de Béjar, en col·laboració amb el Cityc, per encàrrec del Consejo Intertextil Espanyol, 2005.

·         Argumentos socioeconómicos que justifican el proyecto del corredor ferroviario de mercancías Algeciras-Metz-Duisburg: un eje vital para Europa, per encàrrec del Consorci Ferrmed, 2005.

·         Diagnosi de desenvolupament estratègic de Mataró, per encàrrec de l'IMPEM, 2004.

·         El Garraf: Una reflexió estratègica, per encàrrec de AUCAT, 2002.

·         La dotació d'infraestructures de transport a Catalunya, Fòrum sobre les necessitats de transport a Catalunya i el seu finançament, per encàrrec de CETMO- Dep. Política Territorial i Obres Públiques, 2001.

·         Arenys de Munt: Una Reflexió Estratègica, per encàrrec de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, 2001.

·         Libro blanco de la automoción, per encàrrec de Motorpress. Fet en col·laboració amb Pere Escorsa, i dirigit per Xavier Tort, (UPC), 2000.

·         Pla Estratègic del centre comercial de Guadalajara, per encàrrec de l'Ajuntament de Guadalajara i Govern de Castilla la Mancha. 1999.

·         Pla estratègic de Sant Vicenç de Montalt, per encàrrec de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, 1998.

·         Pla Estratègic del Baix Llobregat, per encàrrec del Consell Comarcal del Baix Llobregat i del Dep. d'Indústria de la Generalitat, 1993.

·         Pla Estratègic de Santa Coloma de Gramanet, per encàrrec de l'Ajuntament de Santa Coloma, 1990.

 

ESTUDIS URBANÍSTIC

           .     MP PGM Vila argentina - Sant Cugat del Vallés (Barcelona)per encàrrec AELCA, en elaboració 

              .       Estudi econòmic i financer del Pla territorial Parcial del Penedès, per encàrrec de Departament de Territori i Sostenibilitat de la  Generalitat de Catalunya, en elaboració                                                                        

               .      MP POUM Terrassa al sector d'activitats productives Els Bellots, en elaboració 

            .      Modificació puntual del pla general metropolità al polígon industrial de Viladecans,  per encàrrec de l'ajuntament de Viladecans, 2017

·         Memòria social, avaluació econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica del POUM d'Argentona, amb l'arquitecte Esteve Coromines, Land Urbanisme i Projectes, S.L.P., en elaboració. 

·      Memòria social, avaluació econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica del POUM de Santa Margarida de Montbui, amb l'arquitecte Esteve Coromines, Land Urbanisme i Projectes, S.L.P., en elaboració.

·         Pla director urbanístic del CRT de Vila-seca i Salou- avaluació econòmica-financera i informe de sostenibilitat econòmica, per encàrrec del Dep. de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 2015.

·         Pla director urbanístic del Circuit de Barcelona Catalunya - avaluació econòmica-financera i informe de sostenibilitat econòmica, per encàrrec del Dep. de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 2015.

·         Pla director urbanístic del Parc Innovació Cuir i Marroquineria- avaluació econòmica-financera i informe de sostenibilitat econòmica, per encàrrec del Dep. de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, 2014.

·         Avaluació econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica de la Modificació del PGM al sector urbà comprès entre l’avinguda d’Anselm Clavé i el carrer del Ferrocarril, al Prat de Llobregat, amb l’arquitecte Rafael Caceres, 2012.

·         Memòria econòmica justificativa de la proposta d'implantació d'activitats econòmiques al sector Eixample Nord a Vilanova i la Geltrú, per encàrrec de Serra-Vives-Cartagena Arquitectes, SLP i Manuel Ruixánchez Arquitectes, SLP. UTE, 2010.

·         Avaluació econòmica i financera i informe de sostenibilitat econòmica al sector industrial de la mina d’or i Can Buscà - Tordera, amb Land Urbanisme i Projectes, S.L.P., 2010.

·         POUM Vallgorguina, anàlisis econòmic-financer, amb BCQ Arquitectos, 2010.

·         Anàlisi econòmica financera de la revisió del POUM Castell-Platja d'Aro, amb l'arquitecte Esteve Coromines, Land Urbanisme i Projectes, S.L.P., 2010.

·         Agenda i avaluació econòmica de la modificació Puntual del PGM en l'àmbit de la Granvia entre l'Avda. Vilanova i el riu Llobregat a L'Hospitalet de Llobregat, per encàrrec del Consorci per a la reforma de la Gran Via, amb Land Urbanisme i Projectes, S.L.P., 2009.

·         Agenda i avaluació econòmica de la modificació Puntual del PGM en l'àmbit Can Duran a Montcada i Reixac, amb l'arquitecte Esteve Coromines, 2009.

·         Anàlisi econòmic - financer del Pla d’habitatge de Barcelona 2008-2016, per encàrrec del ajuntament de Barcelona, 2009.

·         Avaluació econòmic financera i informe de sostenibilitat del POUM de Blanes, per encàrrec de l'arquitecte Esteve Coromines, Land Urbanisme i Projectes, S.L.P., 2009

·         POUM de Calafell, estudi socioeconòmic, memòria social i anàlisi econòmic - financer, per encàrrec de l’arquitecte Ricard Pié, 2009.

·         Elaboració del model econòmic financer aplicable a les ARES. Avaluació econòmica i financera de les actuacions “La Coma” a Avinyó, “Les Cabanes del Màrtir” aSolsona, “Sant Joan” a Reus i “Ruanes” a Valls, per encàrrec de INCASOL, 2008.

·         Estudi econòmic financer de l'ARE de Pineda, amb els arquitectes J. Bellmunt i X. Andreu, 2008.

·         Estudi econòmic financer justificatiu de les ARE's del Maresme, amb Land Urbanisme i Projectes, S.L.P., per encàrrec de l'INCASOL, 2008.

·         Anàlisi socioeconòmic de la modificació puntual del POUM de Terrassa a l'Avinguda del Vallès "Ca’n Anglada", per encàrrec de l'INCASOL, 2008.

·         Pla d’habitatge local de Gironella, per encàrrec de l’arquitecte Joaquim Llagostera, 2008

·         Informe sobre la viabilitat econòmic financera de l'actuació PPU-1 Portal de Teià, per encàrrec de Bufet d'Advocats Blanes, 2008.

·         Estudi de mercat sobre la posada en marxa del polígon logístic-industrial de la Romalleda a Montblanc, per encàrrec de Eurodomo Ibérica, S.L., 2007.

·         Avaluació econòmica financera POUM de Sant Sadurní d’Anoia, per encàrrec de l’ajuntament, 2007.

·         Avaluació econòmica financera POUM de Santa Cristina d'Aro, amb Land Urbanisme i Projectes, S.L.P., 2006.

·         Les urbanitzacions de l'Alt Penedès, per encàrrec del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, 2006. 

·         Projecte d'Intervenció Integral del Municipi de Santa Margarida de Montbui, per encàrrec de la Diputació de Barcelona, 2004.

·         Programa d’actuació urbanística de la ciutat de Vic: anàlisi socioeconòmics, amb l'arquitecte Joan Anton Solans, 2004.

·         Mapa industrial de Vic, per encàrrec de l’ajuntament de Vic, 2003.

·         Avaluació econòmica financera per la revisió del PGOU de Caldes de Montbui, amb l'arquitecte Agàpit Borràs, 2003.

·         Avaluació econòmica financera PGOU de Calella, amb Land Urbanisme i Projectes, S.L.P., 2002.

·         Avaluació econòmica financera Normes subsidiàries de Sant Vicenç de Montalt, amb Land Urbanisme i Projectes, S.L.P., 2001.

·         Avaluació econòmica financera PGOU d'Arenys de Munt, amb l'arquitecte X. Llistosella i M. Pàmies, 2001.

·         Avaluació econòmica financera Revisió del PGOU de la Garriga, amb l'arquitecte X. Llistosella i M. Pàmies, 2001.

·         Avaluació econòmica financera PGOU de Barberà del Vallès, amb Taller d'Arquitectura i Urbanisme TAU (Drs. Antoni Font i Juli Esteban), 2001.

·         Avaluació econòmica financera PGOU d'Olot, amb l'arquitecte Vayreda i Canosa, 1986.

·         Avaluació econòmica financera PGOU d'Hostalric, amb l'arquitecte Josep Mª Martínez Tomás, 1985, guardonat amb el Premi Nacional d'Urbanisme per l'antic MOPU.

·         Avaluació econòmica financera PGOU de Caldes de Montbui, amb l'arquitecte Dra. Margarita Brender, 1984.

·         Estudi econòmic financer del Pla Territorial Metropolita de Barcelona, per encàrrec del Pla Territorial Metropolità de Barcelona, 1997.

 

L’experiència acumulada ens permet oferir serveis personalitzats als nostres clients. 

Per a rebre una informació més detallada, contacteu amb nosaltres.