Presentació

Gabinet Estudis Econòmics va ser fundat l’any 1989 pels economistes Pere Lleonart i Àlvar Garola, per a la realització d’estudis sobre la economia catalana.

Al llarg d’aquests anys, ha anat ampliant la base laboral i l’àmbit territorial, configurant un equip multidisciplinari amb capacitat per desenvolupar treballs dins el camp de l’anàlisi estratègic, empresarial i territorial, tant a nivell català con espanyol. Tanmateix, ha establert col·laboracions estretes amb altres despatxos professionals especialitzats.

Treballem tant per institucions públiques (Generalitat de Catalunya, Diputacions, Consell Comarcals i Ajuntaments) com per privades i empreses (Cambres de Comerç i associacions empresarials).

Tenim publicats més de 25 estudis sobre economia catalana i espanyola. Hem estat guardonats amb el Premi Nacional d'Urbanisme, pel PGOU d'Hostalric (Girona) i amb el 1er Premi Catalunya d'Economia, que atorga l'Institut d'Estudis Catalans, pels treballs sobre les ciutats intermèdies de Catalunya i el seu futur industrial. En el 2008 hem estat guardonats "Despatx Professional de l’any", pel Col·legi d'Economistes de Catalunya.

Estem compromesos a oferir els més alts estàndards de qualitat i en proporcionar un elevat nivell de servei mitjançant el tracte personalitzat als clients.

La nostra filosofia es basa en la contínua innovació de mètodes d’anàlisis i sistemes de treball, fent servir els recursos de la nova societat de la informació.

La síntesi entre les anàlisis de prospectiva, les tècniques cost-benefici i la metodologia d'escenaris ens ha portat a desenvolupar innovadors models economètrics que ens permeten avaluar la rendibilitat econòmica i financera de projectes socioeconòmics, territorials i sectorials.

Treballem amb la certesa que la sostenibilitat mediambiental és el principal repte al que s’enfronta la humanitat. D’aquí els nostres treballs per quantificar les externalitats de grans infraestructures, com autopistes, túnels i parcs eòlics, per tal d'assignar eficientment els costos sobre el territori i l'impacte sobre el mediambient.

Hem desenvolupat una sèrie de mètodes i sistemes per a la valoració dels intangibles que generen bens patrimonials, com per exemple el paisatge o els espais naturals, amb eines pròpies adaptables a cada situació i àmbit territorial.

L’àrea de projectes urbans del Gabinet gestiona de forma integral i multidisciplinar els diferents aspectes econòmics, urbanístics i socials dels treballs de desenvolupament urbà, planejament, plans estratègics, urbanisme comercial i turisme, amb la idea que el desenvolupament urbanístic ha d’anar vinculat a models de ciutat i de vida que cal emmarcar dins una reflexió estratègica participativa.


Pere Lleonart

PERE LLEONART 

Fundador del Gabinet Estudis Econòmics. Economista per la Universitat de Barcelona. Va iniciar la seva carrera professional al Departament de Planificació General de Nestlé AEPA, i posteriorment al Servei d’Estudis de Banca Catalana.

A finals dels 70’s s’estableix com a consultor i obté experiència internacional a Londres i Nova York. Ha estat consultor estratègic de la Organización y Desarrollo Empresarial (ODE), de Construmat i professor d’Economia a la ETSECCP de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). El 1989 funda Gabinet Estudis Econòmics S.A., que dirigeix des d’aleshores (www.geeconomics.com).

El 1985 el Ministerio de Obras Públicas (actualment de Fomento) li concedí el Premio Nacional de Urbanismo, pel Pla General d'Urbanisme d' Hostalric (Girona).

El 1991 va rebre el 1er Premi Catalunya d'Economia, que atorga l' Institut d'Estudis Catalans, pels seus treballs sobre les ciutats intermèdies de Catalunya i el seu futur industrial.

Ha participat en l’elaboració de més de 20 plans generals d’urbanisme i en la redacció del Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona. Ponent tècnic de la Comissió per a l’Estudi dels Peatges a Catalunya del Parlament de Catalunya i del Fòrum sobre necessitats i finançament de les infraestructures de transport.

Assessor estratègic d’empreses i entitats públiques a nivell local i regional i professor convidat en cursos de postgrau a diferents universitats catalanes.

És membre de l’Associació Catalana de Ciència Regional, de l’Associació Catalana d’Ordenació del Territori, de la Societat Catalana d’Economia i de la Comissió Assessora de la Fundació Agro-territori.


Alvar Garola

ÀLVAR GAROLA CRESPO

Director de Gabinet Estudis Econòmics. Economista per la Universitat de Barcelona. Ha realitzat estudis de postgrau sobre l'impacte econòmic de les infraestructures i és Diploma d'Estudis Avançats en Infraestructures de Transport i Gestió del Territori per la UPC. Investigador en la Universitat de Stanford, on, sota la direcció del professor Henry Levin, va treballar en l’aplicació de tècniques de prospectiva a l'àmbit de la economia territorial i urbana.

Des del 1992 és professor d’economia del Departament d'Infraestructura del Transport i Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya. Membre de la Comissió de Formació Permanent de la UPC encarregada de definir els estudis de postgrau. Director Acadèmic de la UPC School of Profesional & Executive Development en les àrees de transport i mobilitat. Imparteix classes en el Màster de Logística, Transport i Mobilitat, Màster d’Enginyeria Ambiental, MBA en Construcció i Infraestructures i en el Màster de Sostenibilitat aprovats per la UPC i el DURSI.

Des del 1991 és soci de Gabinet Estudis Econòmics. Com a responsable de les àrees de Prospectiva i Avaluació dels Impactes socioeconòmics ha preparat els models de previsió que donen suport als escenaris macroeconòmics dels treballs elaborats pel Gabinet.

Té una ampla trajectòria en el desenvolupament dels anàlisis de prospectiva, les tècniques cost-benefici i la metodologia d’escenaris. Aquesta labor de continua recerca ha permès elaborar models prospectius que s’adapten a cada situació i àmbit territorial i que permeten visualitzar de forma integrada els impactes socioeconòmics de les actuacions. Un coneixement que ha aplicat a estudis de rendibilitat econòmica, financera i social de diverses operacions urbanístiques i d’infraestructures, habitatge, eixos viaris i ferroviaris, autopistes, instal·lacions de parcs eòlics, patrimoni i paisatges, etc, inclosa la valoració dels seus efectes ambientals i altres externalitats.

Dins la seva activitat de recerca ha assessorat al CENIT (Centre d’Innovació del Transport) en el programa Guidelines for Railway Investment Project Appraisal del Banc Europeu d'Inversions, i ha participat en el projecte de definició i valoració econòmica dels serveis ambientals a la costa catalana, que s’ha traduït en l'article  “Non market value of the services provided by the Catalan coast, Spain”, Ocean and Coastal Management, 2010.


Angels Garcia

ÀNGELS GARCÍA AYNAT

Directora tècnica adjunta de Gabinet Estudis Econòmics. Arquitecta per la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Va iniciar la seva labor professional al despatx de l’arquitecte i professor de Projectes Arquitectònics de la ETSAB Joan Arias Roig, amb el que ha seguit col·laborant en diferents projectes d’arquitectura.

Des de 1.990 és sòcia i responsable de l’àrea de projectes urbans, urbanisme i territori del Gabinet. La seva activitat es centra en coordinar i gestionar de forma integral i multidisciplinar els treballs de desenvolupament urbà, plans estratègics, urbanisme comercial i turisme. 

Ha col·laborat a la realització de Plans i reflexions estratègics de nivell comarcal i municipal i ha coordinat els treballs d’avaluació de l’oferta i el potencial turístic de diferents comarques catalanes. Ha estat responsable de l'elaboració de l'anàlisi del cost econòmic de l'aplicació del Decret d'Ecoeficiència als Edificis d’Habitatges de la Generalitat de Catalunya.

Defensora del comerç urbà, ha realitzat estudis d’ordenació del comerç en diferents municipis i eixos de l’entorn de Barcelona, projectes de transformació de mercats municipalsi estudis de localització i impacte comercial per a l’establiment de grans formats comercials (tipus Corte Inglés), compatibles amb el comerç urbà.

Ha dirigit projectes integrals de rehabilitació de barris, diagnosi i avaluació de diferents polígons d’activitats empresarials i industrials i d’anàlisi d’urbanitzacions de 2º residència. Arran l'elaboració de projectes de la Llei de Barris, col·labora amb diferents municipis petits susceptibles de la gestió de projectes de regeneració local i urbana.


GEmma Velez

GEMMA VÉLEZ SABATER

Analista de Gabinet Estudis Econòmics des de mitjans dels noranta. Diplomada en Ciències Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra. Llicenciada en Administració i Direcció d'Empresas per la Universitat Autònoma de Bellaterra.

És responsable de l'àrea informàtica, des d'on ha desenvolupat una sèrie d'eines per l'anàlisi de prospectiva i d'inversions, i estudis cost-benefici.

Des de 2007 és professora d'economia del Departament d'Infraestructura del Transport i Territori de la Universitat Politècnica de Catalunya. També ha impartit classes al màster en Gestió i Direcció d'Empreses Constructores i Immobiliàries de la UB i al Màster professional d'Estudis Territorials i Urbanístics de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.