GABINET D'ESTUDIS ECONÒMICS, S.A.

Està format per un equip amb més de 25 anys d’experiència de treball en el camp de l’anàlisi estratègic, urbanístic, empresarial i territorial, amb un fort enfocament multidisciplinari. Un equip compromès amb els més alts estàndards de qualitat i en proporcionar un elevat nivell de servei mitjançant el tracte personalitzat als nostres clients.

El nostre compromís

 • CREIEM, tal com explicava Lionel Robbins, que la responsabilitat dels economistes és impulsar una eficient gestió dels recursos escassos, el que constitueix el nostre gran objectiu professional.
 • CREIEM en la força de la iniciativa privada com a impulsora de la productivitat i també en la funció activa dels sector públic. És per això que ens esforcem per crear complicitats entre ambdós per promoure activitats que millorin el benestar social.
 • CREIEM en la competència, però també en la col·laboració empresarial i en l'assessorament per les fusions empresarials per tal d'ampliar la dimensió de l'empresa catalana. D’aquí els nostres treballs sobre clústers i microclústers, un model productiu pel que varem apostar des dels nostres inicis.
 • CREIEM que el desenvolupament urbanístic ha d’anar vinculat a una idea de ciutat, fruït a la seva vegada d’un debat multidisciplinar que tingui en compte la capacitat del territori i els models de vida i estructura productiva que es desenvolupen en ella. Per això abordem el planejament urbà a través de la reflexió estratègica participativa, concebuda com una eina àgil i útil per plantejar escenaris de futur.
 • CREIEM que la sostenibilitat mediambiental és el principal repte al que s’enfronta la humanitat, d’aquí els nostres treballs per quantificar les externalitats i assignar eficientment els costos amb la finalitat de mitigar qualsevol impacte sobre el mediambient.
 • CREIEM, tal com defensa Peter Hall, en les virtuts de les ciutats mitjanes. La seva anàlisi va ser el nostre primer camp d’estudi i mantenim el compromís intel·lectual en aquests temes.
 • CREIEM que el capital humà és la millor riquesa d’una societat i ens sentim orgullosos dels treballs que hem dut a terme sobre programació y avaluació educativa.
 • CREIEM en el compromís social de l’empresa i en la necessitat d’enfortir la seva reputació, i per això hem impulsat mètodes de valoració sobre excel·lència empresarial.
 • CREIEM, que és important que ens interroguem sobre el futur, ja que com diu Woody Allen "estem condemnats a passar-hi en ell la resta de la nostra vida". L’aplicació d’aquesta idea ens ha portat a desenvolupar innovadors models de prospectiva aplicables a temes territorials i sectorials.
 • CREIEM, com explica Paul Krugman, que la productivitat és l’element clau per la creació de riquesa, i també, com diu Peter Drucker, que la creativitat i la innovació permanent son deures de l’emprenedor. Principis que ens esforcem en aplicar a la nostra organització.
 • CREIEM que l’organització i la motivació de les persones i la seva capacitat de treballar en equip són claus per la competitivitat. Per això procurem reclutar els més adients i potenciar-los per així proporcionar un servei exemplar als nostres clients.
 • CREIEM que hem d’oferir respostes integrals als nostres clients i per aconseguir-lo, col·laborem amb els millors despatxos professionals del nostre entorn.

Consultores amb qui col·laborem

 • Lavola. Consultors mediambientals.
 • Land Arquitectos urbanistas, Olot (Barcelona). Planificació urbana.
 • Uría y Menéndez, Barcelona. Serveis jurídics i concessions públiques.
 • Cityc, Barcelona. Estudis i planificació estratègica d’empreses tèxtils.
 • DialEc, Tarragona. Promoció d’energies alternatives.
 • Educe ltd. Cambridge. Renovació socioeconòmica d’àrees urbanes
 • ERF, Estudi Ramon Folch, Barcelona. Gestió ambiental.
 • Mcrit, Barcelona. Enginyers de Camins. Planificació estratègica d’infraestructures.