ASSESORAMENT EMPRESARIAL

Oferim serveis d’assessorament estratègic a empreses i associacions de diferents sectors.

Hem desenvolupat innovadors models de prospectiva, aplicables a temes empresarials i sectorials, que ens permeten fer una diagnosi i valorar la viabilitat i rendibilitat econòmica d’iniciatives empresarials.

Hem participat en projectes de fusió o adquisició d'empreses en el sector del suro, la construcció, el gènere de punt i el sector de reciclatge de vehícles. 

Els nostres treballs estan sempre molt enfocats cap al suport tècnic per a la presa de decisions, la mediació en situacions de conflicte d'interessos i el suport tècnic per a la defensa jurídica.

A nivell d’economia sectorial hem desenvolupat la metodologia dels clústers sobre el gènere de punt del Maresme, el sector surer a les comarques gironines, el sector càrnic a la Plana de Vic o el tèxtil a la ciutat de Béjar (Salamanca).

ASSESSORAMENT EMPRESARIAL PER A CLIENTS DEL SECTOR PRIVAT

 • Viabilitat econòmica del Pau-sud del PDU de reordenació de l’àmbit del Centre Recreatiu Turístic de Vila-seca i Salou, per encàrrec de Mediterranea Beach Golf Community sa, 2015.

 • Plan de acción. Impulsar la economía desde el sector de la Construcción, per encàrrec de Construmat, 2013.

 • El valor dels serveis ambientals de les suredes a Catalunya, per encàrrec del Institut Català del Suro, elaborat en col·laboració amb la Universitat Autònoma i Inèdit, 2013.

 • Perspectivas económicas y análisis del entorno de la ciudad de Oviedo. Informe para valorar inversiones inmobiliarias en la ciudad, por encargo de Veganarcea. 2011.

 • Avaluació socioeconòmica dels Parcs Eòlics i de les actuacions sobre el territori, per encàrrec de Fersa-Aventalia, 2010.

 • Pes econòmic i càlcul d’externalitats de les activitats agropecuàries a Catalunya, per encàrrec de la Fundació del Món Rural, 2010.

 • Efectos económicos de la implantación de un equipamiento de gran formato de El Corte Inglés sobre el comercio del centro de Mataró, por encargo de El Corte Inglés, 2009.

 • Efectes del desdoblament de l’Eix Transversal sobre l’economia de les comarques que travessa, per encàrrec de CEDINSA, 2009.

 • La competitividad del sector textil español en un entorno global: una visión estratégica, por encargo de CITYC, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 2009.

 • Estudio de viabilidad de un parque empresarial en el Campo de Gibraltar, por encargo de Veganarcea, 2009.

 • Automóvil y medio ambiente. Informe de la Comisión de expertos en movilidad y medio ambiente, por encargo del RACC, 2008.

 • Estudi estratègic de les polítiques de peatge a Catalunya, per encàrrec de la Cambra de Comerç de Barcelona, 2008.

 • Consideraciones para mejorar la accesibilidad a la vivienda libre de los nuevos residentes de Polinyà, por encargo de Veganarcea, 2008.

 • Estudio de mercado sobre la puesta en marcha del polígono logístico-industrial de la Romalleda en Montblanc, por encargo de Eurodomo Ibérica, S.L., 2007.

 • Costos econòmics i socials d’un eventual tancament de les pedreres del Garraf-Ordal, per encàrrec de Beton Catalan, 2007.

 • Avaluació socioeconòmica dels parcs eòlics associats a AERTA a la Terra Alta, per encàrrec de AERTA, 2006.

 • Plan Estratégico Textil de Béjar, en col·laboració amb el Cityc, per encàrrec del Consejo Intertextil Espanyol, 2005.

 • Model per valorar la prioritat dels projectes d’infraestructures, per encàrrec del Consell de Cambres, 2001.