ALTRES TEMES

Oferim serveis d’assessorament estratègic a empreses i associacions de diferents sectors.

Estem ben posicionats per elaborar anàlisis i estudis concrets, a demanda dels nostres clients. Entre d’altres:

  • Disposem d’una metodologia contrastada per aplicar a l’estudi mediambiental de l’obertura o tancament de pedreres.

  • Hem dissenyat la metodologia dels Mapes Industrials que permet avaluar amb precisió els requeriments per millorar la competitivitat empresarial d'un determinat territori.

  • A nivell comercial, tenim capacitat per elaborar enquestes observacionals de valoració d’eixos comercials urbans, projectes de valoració i remodelació de mercats municipals i estudis de localització per a grans marques, analitzant els seus factors d’inserció respecte el comerç urbà.

  • Recolzem tècnicament diferents gabinets jurídics, ajuntaments i clients particulars en l’elaboració de dictàmens pericials, bàsicament relacionats amb l’anàlisi econòmic de concessions, serveis de transport i infraestructures o per a la valoració dels aspectes econòmics i financers dels instruments de planejament urbanístic.

  • Hem elaborat productes propis sobre les empreses constructores mitjanes i petites, a nivell de l'estat espanyol. hem editat, des del 1988 i fins el 2007, l'informe "Estrategias Empresariales de las Principales Constructoras Españolas y Europeas", un referent dins el sector. Al 2002 i fins el 2009 editar també una segona publicació pròpia, sobre constructores mitjanes, amb el títol "109 Constructoras Medianas: un análisis de excelencia empresarial".

  • Durant el període 87-97 vam assessorar Construmat i vàrem ser responsables de les seves publicacions sobre l’economia del sector i dels seus materials.

  • Entre 2008 i 2012 hem organitzat i gestionat els cursos de planificació i implementació d’accions estratègiques de la Diputació de Barcelona "Planificació Estratègica: Temes avançats" i, al Màster Professional d'Estudis Territorials i Urbanístics de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, el curs "Cassos de Planificació Estratègica i d’Economia Regional, 2012".

  • El 2011 i el 2012 hem participat en el disseny dels programes de formació sobre avaluació d’infraestructures del Col·legi d’Enginyers de Camins de Catalunya.